Aktualności Lifestyle 

Przekaż 1% podatku Fundacji Refform

Jak co roku, powoli zbliża się czas zakończenia składania do Urzędu Skarbowego deklaracji z tytułu uzyskanych w poprzednim roku dochodów. Tych wszystkich, którzy swojej deklaracji jeszcze nie złożyli, chcielibyśmy prosić o przekazanie 1% na rzecz Fundacji REFFORM.

Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji została ustanowiona przez fundatora Roberta Strzeleckiego. Jest organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie, a działa w sferze pożytku publicznego na podstawie i w ramach obowiązującego prawa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Rejestracja Fundacji została potwierdzona przez Krajowy Rejestr Sądowy dopiero w lutym br., mamy więc przed sobą wielkie cele, plany, ale też i całe mnóstwo pracy.

Nasze cele i zadania

W ramach promocji zdrowia nasza Fundacja zamierza prowadzić działania na rzecz promocji zdrowia, w tym bezpiecznych zachowań seksualnych. Będzie również finansować zakup środków ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, czy prowadzić akcję rozdawania bezpłatnych prezerwatyw podczas spotkań integracyjnych społeczności LGBTIQ.

W temacie budowania więzi społecznych Fundacja ma w planach wspieranie integracji społeczności LGBTIQ, na przykład w formie organizacji jej wielopokoleniowych spotkań. Będzie w tym zakresie wspierać również działania innych organizacji. W chwili obecnej Fundacja opracowuje plan pomocy dla osób chorych i potrzebujących na lata 2017-2020.

W ramach przeciwdziałania wykluczeniom i dyskryminacji Fundacja zamierza prowadzić zbiórki pieniędzy na pomoc osobom wykluczonym oraz udzielać pomocy w zakupie niezbędnego wyposażenia, czy sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego. Poza tym, w planach ma wspieranie  innych organizacji w przedsięwzięciach promujących prawo antydyskryminacyjne oraz prowadzenie warsztatów na temat dyskryminacji w szkołach na terenie kraju.

Jak przekazać 1% na rzecz Fundacji REFFORM?

Ponieważ status Organizacji Porządku Publicznego nabywa się po nie mniej niż dwóch latach działalności organizacji (wypełniając przy tym szereg wymagań stawianych przez prawo), w ubiegłym roku przekazywanie środków na rzecz Fundacji REFFORM odbywało się w formie wpłaty celowej na rzecz Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy.

Zjednoczenie poinformowało nas, że za ubiegły rok na subkonto Fundacji REFFORM wpłynęło 1662,20 zł. Tymczasem od stycznia br. można swój 1% przekazać nam kolejny raz – i o to bardzo prosimy.

Wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu zeznania podatkowego następujące dane:

Nazwa OPP:  Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy

Numer KRS: 0000319790

Cel szczegółowy 1%: REFFORM

Nadzór nad organizacją sprawuje minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent M. St. Warszawy, a wewnętrznie Zarząd oraz powołane w marcu tego roku – Kapituła oraz Komisja Rewizyjna Fundacji.

Informacje na temat naszej organizacji, sprawozdania, cele i uchwały można znaleźć na stronie www.fundacjarefform.pl, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy.

Z pozdrowieniami,

Fundacja REFFORM

Polecane artykuły

Zostaw komentarz