Rainbow Star - portal informacyjno - rozrywkowy

Header
collapse
Home / Swojskie sprawy / HiT2 Roszkowskiego staje się groźny
HiT2 Roszkowskiego staje się groźny

HiT2 Roszkowskiego staje się groźny

2023-08-02  DS

W nowym podręczniku "HiT2", prof. Wojciech Roszkowski podnosi znowu kwestie dotyczące społeczności LGBT. Naukowiec wyraża  przekonanie, że "ideologia lgbt" uzurpuje sobie miano nauki, a jej korzenie biorą się z błędnych teorii Marksa i Engelsa. Zwraca również uwagę na wrogość rzeczników LGBT wobec religii i Kościoła, którą uważa wprost za pochodną marksizmu.

W pierwszej części podręcznika, prof. Roszkowski wydaje się szukać wrogów, czasami sugerując, kto do nich może należeć, a czasami wprost wskazując palcem. Wśród tych "nieprzyjaciół" profesora znajdują się m.in. liberalizm, "wszechobecni komuniści", ideologia gender oraz osoby o niekonserwatywnym światopoglądzie.

W drugiej części podręcznika, tematyka staje się bardziej kontrowersyjna, a same przemyślenia autora - groźne! Profesor Roszkowski naucza bowiem, że tylko rodzina złożona z matki i ojca jest w stanie zapewnić dzieciom właściwe wychowanie. Profesor sugeruje ponadto, że homoseksualizm można "wyleczyć" za pomocą terapii (konwersywnej), ale ani słowem nie wspomina przy tym, że forsowane przez niego podejście jest uznawane za pseudonaukową praktykę i przez Międzynarodową Radę Rehabilitacji Ofiar Tortur (IRCT) uważane za tortury.

sdf6sdf45esd

Termin "terapia konwersyjna" lub "terapia naprawcza" dotyczy praktyk mających na celu zmianę, stłumienie lub przekierowanie orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej danej osoby. Takie podejście jest sprzeczne z naukowymi podstawami (i licznymi badaniami), zdaniem licznej grupy medyków, czy organizacji, tożsamość LGBTIQ nie jest schorzeniem, które można "zmienić" za pomocą psychologicznych, bądź fizycznych terapii.

xzczasd6f4asd4f

Zdaniem Kaajala Ramjathan-Keogha, dyrektora organizacji pozarządowej broniącej praw człowieka pod nazwą International Commission of Jurists (Międzynarodowa Komisja Prawna), praktyki zmierzające do zmiany czyjejś tożsamości płciowej bądź seksualności są "nieuchronnie poniżające i dyskryminujące". Co więcej, w przeprowadzonym w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych badaniu ustalono, że młode osoby LGBTIQ, które zaznaczyły, że przeszły "terapię konwersyjną", z ponad dwukrotnie większym prawdopodobieństwem wyznawały, że podejmowały próby samobójcze.

"Historia i Teraźniejszość" to przedmiot obowiązujący od roku szkolnego 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych. Lekcje obejmują  zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej od 1945 - 2015 r. W roku szkolnym 2022/2023 przedmiot był  nauczany wyłącznie w klasach pierwszych, a w roku szkolnym 2023/2024 będzie nauczany również w klasach drugich szkół ponadpodstawowych.