Aktualności Prawo 

Piętnowanie w imię praworządności?

Prokuratura generalna chce zdobywać informacje na temat toczących się spraw o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego, zagranicznego aktu małżeństwa zawartego przez osoby homoseksualne. To wszystko po to „by dbać o praworządność i prawa obywatelskie”.

Wszystko według prawa…

Prokurator Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, przypomina wszystkim prokuratorom o obowiązku jaki na nich ciąży. Prokuratorzy mają za zadanie ustalić ile trwa aktualna procedura wydania zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób, które zawarły związek zagranicą. Po zebraniu wystarczającej ilości danych prokuratorzy będą mogli zgłaszać swój udział w takich postępowaniach. Całe przedsięwzięcie prokuratury ma na celu ochronę praworządności i praw obywatelskich poprzez wytaczanie powództw cywilnych i składanie wniosków oraz udział w procesach sądowych.

Prokuratorzy mają również obowiązek uczestniczyć w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych, o ile wymaga tego ochrona praworządności czy ważny interes społeczny, a także własności i prawa obywateli. Jak przypomina Hernand, zgłoszenie udziału w postępowaniu dotyczącego wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego, zagranicznego aktu małżeństwa zawartego z osobą tej samej płci jest art. 7 i art. 60 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z paragrafem pierwszym rzeczonej ustawy, prokurator ma prawo żądać wszczęcia postępowania dotyczącego każdej sprawy oraz wzięcia udziału w już toczącym się postępowaniu.

…a może jednak chcą utrudnić

Organizacje pozarządowe działające na rzecz praw osób LGBT+ mają jednak zgoła odmienne zdanie. Twierdzą, że wezwanie Wiceprokuratora Generalnego w sprawie dbałości o praworządność i ochronę praw obywateli, ma na celu utrudnienie procedury legalizacji małżeństw jednopłciowych, a nawet napiętnowanie tych osób, które już na taki krok się zdecydowały.

– (…) Zgodnie z wytycznymi, prokuratorzy mają zatem obowiązek do takich postępowań przystępować, zapewne w celu wywierania dodatkowego nacisku na urzędników i sędziów – do tej pory prokurator przyłączył się do jednego z postępowań prowadzonych w ramach Koalicji na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej.

Nawet bez takich nacisków wszystkie postępowania dotyczące uznania przez urzędy stanu cywilnego skutków zawartych za granicą związków partnerskich i małżeństw czy dotyczące wydania zaświadczenia umożliwiającego zawarcie takiego związku za granicą kończą się odmową. (…) – pisze na swoim fanpage’u na portalu facebook Stowarzyszenie „Miłość Nie Wyklucza”.

Jest jednak nadzieja

Skoro (…) Prokuratorzy stoją na straży praworządności, to ja przypominam, że adwokaci – działając praworządnie – stoją na straży prawa i wolności człowieka. W związku z tym deklaruje, że w przypadku przyłączenia się do takich postępowań przez prokuratora, będę wraz z kolegami i koleżankami z kancelarii starał się pomóc tym którzy się zgłoszą do nas pro bono (…). – pisze w swoim poście Mikolaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Karol Adamkiewicz, Igor Dzikiewicz

Źródło: RP.pl, Miłość nie Wyklucza, fot.: Freepik.

Polecane artykuły

Zostaw komentarz