Kolorowo ubrani ludzie z transparentem Indian Two SpiritsAktualności Prawo 

Indianie chronią osoby LGBT+ przed nienawiścią

Dwa plemiona Siuksów z Dakoty Południowej przyjęły ostatnio, jako pierwsze w USA, przepisy dotyczące ochrony osób LGBT+ przed przestępstwami z nienawiści. We wrześniu wprowadziło takie prawo plemię Oglala, w październiku podobne zapisy jednogłośnie przegłosowało plemię Crow Creek.

Sojusznicy  z plemienia Siuksów

Przedstawiciele plemienia Oglala wprowadzili karę do roku pozbawienia wolności za mowę nienawiści, motywowaną uprzedzeniami związanymi z tożsamością płciową lub orientacją seksualną.  Przepisy zatwierdzone na terytorium Crow Creek do sankcji obowiązujących na podstawie prawa federalnego dodały natomiast grzywnę w wysokości 1 tys. dolarów oraz możliwość wydłużenia pobytu w więzieniu.

Plemiona indiańskie w Stanach Zjednoczonych posiadają sporą autonomię.  M2009 r. ogą one uchwalać własne regulacje prawne będące uzupełnieniem ustaw  zarówno federalnych, jak i stanowych. Obydwa plemiona wprowadziły przepisy rozszerzające ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, nieheteromatywność oraz niepełnosprawność, bazując na ustawie przyjętej w 2009 r., czyli za czasów kadencji  Baracka Obamy.  Na mocy dokumentu do katalogu osób chronionych przed dyskryminacją dodane zostały osoby homoseksualne, biseksualne, tudzież transpłciowe. Warto zaznaczyć, że prawo stanowe Dakoty Południowej do tej pory nie uwzględniło podobnych regulacji, zatem wsparcie ze strony plemion indiańskich idzie o krok dalej.

Plemię Oglala jest ponadto pierwszą społecznością żyjących w Dakocie Południowej rdzennych Amerykanów, którzy zagwarantowali swojej ludności możliwość zawierania tęczowych ślubów.  Co prawda równość małżeńska  na terenie USA została wprowadzona w 2015 roku, ale nie obowiązuje  ona na terenach autonomicznych rezerwatów indiańskich, które w tej materii wprowadzają własne regulacje. Dotychczas zaledwie 35 z 573 plemion wprowadziło przepisy zrównujące pary jednopłciowe z różnopłciowymi w sprawach małżeństwa.

Monique  i Felipa zmieniają Świat

Oglala przegłosowali zmiany w lipcu tego roku. Udało się to m.in. za sprawą Monique Mousseau i jej żony, Felipy De Leon. Członkinie plemienia aktywnie lobbowały za otoczeniem opieką osób LGBTQ+ należących do reprezentowanej przez nie grupy etnicznej.     

Kobiety są zadowolone z tego, że śladami ich pobratymców poszli ludzie skupieni w plemieniu Crow Creek. Marlow Medicine Crow Jr., który reprezentuje komitet prawa i porządku Crow Creek, powiedział, że poprawka dotycząca przestępstw z nienawiści jest „pierwszą tego rodzaju” dla tej wspólnoty.

Minęło dużo czasu. Wydarzyło się wiele rzeczy, które wymagały wcześniej tego prawa i być może pomogłyby zapewnić lepszą ochronę ludziom, którzy są dyskryminowani – tłumaczył.

Two-spirit

Choć wśród społeczności plemion indiańskich ludzie o odmiennej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej znajdowali się od zawsze i często pełnili specjalne funkcje kultowe oraz społeczne – oni również doświadczają przemocy na tle tego, kogo kochają bądź jak widzą samych siebie. 

W 1990 roku ukuto termin two-spirit, którym zbiorczo określono ludzi tzw. „trzeciej płci”, jaka – pod różnymi nazwami – funkcjonuje w wielu grupach etnicznych.  Oni także są beneficjentami wcielonych w życie reguł  plemion Dakoty . W ten sposób tradycja i współczesne rozumienie praw człowieka może spotkać się na wspólnej płaszczyźnie, by lepiej cronić jednostki takimi, jakimi są.

Źródła: advocate.com, listen.sdpb.org, www.pinknews.co.uk

Polecane artykuły

Zostaw komentarz