Aktualności Lifestyle lubuskie 

“Warto być równym nad Wartą” – I Marsz Równości w Gorzowie Wielkopolskim już wkrótce!

Niezmiernie cieszy nas fakt, że w Polsce organizowanych jest coraz więcej Marszów Równości. W tym roku na liście LGBTQ+ Friendly miast pojawił się m.in. Gorzów Wielkopolski, gdzie dzielnie działa „Wolontariat Równości i Akceptacji”. Równość nad Wartą Miło nam stwierdzić, że aktualny sezon marszowo – paradowy jest jeszcze bogatszy w wydarzenia,... Czytaj więcej...
Aktualności Lifestyle Sport i zdrowie Travel 

Organizatorzy Sydney Gay Lesbian Mardi Gras po raz pierwszy bez brokatu

Miesiąc temu (15.02. 2019) w stolicy Australii rozpoczął się najbardziej tęczowy festiwal, jaki od 41 lat odbywa się w tym kraju – Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. A w pierwszą sobotę marca (2.02. 2019) ulicami miasta przeszła lokalna parada, stanowiąca główną atrakcją cyklu wydarzeń gloryfikujących miłość i szacunek. Tegoroczna edycja celebracji równości różniła... Czytaj więcej...
Aktualności Travel 

X edycja Circuit Festival zbliża się wielkimi krokami!

Lato i imprezy. Lubicie takie połączenia? Jeśli tak, to na pewno kojarzycie kultowy już Circuit Festival, organizowany przez Matinée Group. „Największy Międzynarodowy Gejowski Festival” rozegra się w dniach 9–19.08.2018. Będzie się działo! Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 10 „urodziny” tęczowego święta clubbing’u. 10. urodziny Circuit Festival „Najlepsza muzyka na Ziemi”, spotkania... Czytaj więcej...
Aktualności Travel 

Wła­ści­ciele restau­ra­cji wzbu­dzili kon­tro­wer­sje ozna­cze­niem toa­lety

Ostat­nio gło­śno zro­biło się na temat wło­skiej restau­ra­cji Tenuta de Cam­po­relle. Wzmo­żone zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dziło znaj­du­jące się tam ozna­ko­wa­nie toa­let, oddzie­la­jące kobiety, męż­czyzn i gejów. Sym­bol wzbu­dził spore kon­tro­wer­sje, a wła­ści­ciele lokalu zostali skry­ty­ko­wani przez orga­ni­za­cje dzia­ła­jące na rzecz spo­łecz­no­ści LGBTQ+. „Znak fir­mowy” Jedną z restau­ra­cji we wło­skim Caval­lino jest Tenuta de Cam­po­relle. W jej... Czytaj więcej...
Aktualności Travel 

Tra­ge­dia w Bar­ce­lo­nie – wśród prze­stra­szo­nych tury­stów goście Cir­cuit Festi­val

Ostat­nino zapra­sza­li­śmy Was na pierw­szą pol­ską edy­cję Cir­cuit Festi­val i infor­mo­wa­li­śmy, że serce imprezy jest w Bar­ce­lo­nie, a jego orga­ni­za­to­rzy obcho­dzą wła­śnie 10 lat wyda­rze­nia. Wczo­raj dotarła do nas przy­kra wia­do­mość – w tury­stycz­nej czę­ści, Ram­blas, van wje­chał w tłum ludzi. Bajeczne waka­cje Nic dziw­nego, że Hisz­pa­nia przy­ciąga wielu tury­stów. Malow­ni­cze widoki, cie­pło, cie­kawa kuch­nia, otwarci... Czytaj więcej...
Aktualności Travel 

Circuit Warsaw Festival już 26 sierpnia w Warszawie

Macie ochotę na zabawę z praw­dzi­wego zda­rze­nia? To zare­zer­wuj­cie sobie ostatni week­end sierp­nia. Na 26.08 br. planowana jest jedna z najbardziej odjechanych imprez spod znaku hisz­pań­skiej Mati­nee Group. Specjalnie dla Was pierw­sza w Pol­sce edy­cja Cir­cuit Warsaw Festi­val. Będzie się działo! Naj­więk­sze w Pol­sce gay party Jeśli bra­kuje Wam wra­żeń i dawno nie byli­ście na... Czytaj więcej...
1 2 3 4