Rainbow Star - portal informacyjno - rozrywkowy

Header
collapse
Home / Swojskie sprawy / Jak miasta wspierają LGBT w sytuacjach kryzysowych
Jak miasta wspierają LGBT w sytuacjach kryzysowych

Jak miasta wspierają LGBT w sytuacjach kryzysowych

2021-02-05  DS

Wielu ludzi nieheteronormatywnych spotyka się z problemem dyskryminacji, nagłego wykluczenia i bezdomności. Przez wiele lat władza centralna i samorządy nie podejmowały żadnych działań w tym temacie. Na szczęście powoli sytuacja zaczyna się zmieniać.

Z pustego i Salomon nie naleje

Uwaga! W związku z brakiem funduszy na utrzymanie hostelu zmuszeni byliśmy zawiesić jego działalność - alarmowała na swoich stronach internetowych Lambda Warszawa w 2017 roku. Prowadzony przez organizację Hostel interwencyjny dla osób LGBT pomógł ponad pięćdziesięciu potrzebującym osobom nieheteroseksualnym i transpłciowym, zapewniając im schronienie na czas czternastu dni. Wielu potrzebującym umożliwiło to rozwiązanie problemów osobistych i przygotowanie się do przyszłego samodzielnego funkcjonowania.

Oprócz bezpiecznego schronienia miejsce oferowało możliwość uporządkowania sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej. Dzięki temu, po udzieleniu wsparcia, osoba korzystająca z pomocy była gotowa do dalszego samodzielnego funkcjonowania. W razie potrzeby czas pomocy był przedłużany o kolejne tygodnie. Niestety na działalność zabrakło w końcu funduszy.

Warszawo twa...

Na początku 2019 roku Rafał Trzaskowski podpisał Kartę LGBT+ przygotowaną przez stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza, inne organizacje działające na rzecz środowiska, sztab wyborczy kandydata i przedstawicieli warszawskiego Ratusza. Wydarzenie miało być spełnieniem obietnicy złożonej przez Trzaskowskiego podczas kampanii wyborczej.

Akt sygnowania dokumentu wywołał wiele kontrowersji, zapoczątkował m.in. proces pojawiania się stref wolnych od LGBT. Karta postulowała m.in. utworzenie stanowiska rzecznika LGBT w warszawskim Ratuszu, wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole (z uwzględnieniem kwestii tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia). W dokumencie nie zabrakło również deklaracji stworzenia hostelu interwencyjnego dla osób wykluczonych przez najbliższych w związku z orientacją seksualną.

We wrześniu ur. stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza przedstawiło podsumowanie z realizacji karty, z którego wynika, że Prezydent Warszawy ze wszystkich postulatów spełnił tylko jeden: objął patronatem Paradę Równości i wziął w niej udział. Co więcej, im więcej upływa czasu, tym bardziej postawa władz Ratusza zdaje się świadczyć, że nie zamierza on spełnić wszystkich deklaracji. W temacie hostelu zauważalny jest na szczęście postęp, bo włodarz miasta zadeklarował kilka dni temu, że konkurs na prowadzenie hostelu zostanie uruchomiony niebawem.

Prosiliśmy warszawki Ratusz o wypowiedź w sprawie. Nasza prośba pozostała bez odpowiedzi.

Nie wszędzie człowiek jest bez szans

Być może szum medialny dotyczący warszawskiego hostelu sprawił, że Kraków, za pośrednictwem Fundacji Głos Serca postanowił uruchomić swój. Jest to placówka interwencyjna dla przebywających na terenie gminy Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych, narażonych na dyskryminację, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej. W hostelu znajduje się dwanaście pokoi, a potrzebujący poza schronieniem uzyskują w placówce wsparcie psychologiczne.

Kraków jest miastem, które wielokrotnie w historii stało się domem dla wielu wybitnych i niepospolitych postaci wszelkich wyznań, narodowości i orientacji, często stając się równocześnie bezpiecznym schronieniem dla tych, którzy doświadczali prześladowania i narażeni byli na niezrozumienie i odrzucenie w swoich krajach czy rodzinnych miejscowościach. - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w wypowiedzi dla portalu Nasze Miasto Kraków. - Otwartość w tej kwestii nie wymagała dotychczas z naszej strony szczególnej ostentacji, ale w ostatnich latach wymaga wręcz głośnego upominania się o takie rozumienie wspólnoty mieszkańców, gdzie nikt nie zostaje poza jej obręb wyrzucany. Tam, gdzie prawa człowieka są tłumione, podważane, obśmiewane, tam cierpli sprawiedliwość i konstytucyjny porządek państwa – dodał.

Miasto równości nie pozostaje bierne

Poznań również postanowił zabrać głos w sprawie i ogłosił właśnie otwarty konkurs ofert na prowadzenie mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy. Miasto przez pilotażowy okres 9 miesięcy (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021r.) chce precyzyjnie określić skalę potrzeb i jednocześnie uzyskać przetestowaną koncepcję realizacji programu.

- Mieszkanie to skierowane jest dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy, mieszkających w Poznaniu czy doświadczających bezdomności i przebywających w naszym mieście. - informuje naszą redakcję Stella Gołębiewska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej. - Stworzono ofertę dla grupy o specjalnych potrzebach, dla osób doznających podwójnego wykluczenia – ze względu na orientację seksualną i ze względu na doświadczenie przemocy, często związane z kryzysem bezdomności. Taka formuła dedykowanej pomocy przynosi wyższą efektywność i przyspiesza niejednokrotnie usamodzielnienie się beneficjentów projektu.

Zgodnie z założeniem konkursu, w mieszkaniu interwencyjnym realizator ma zapewnić koordynację wsparcia specjalistycznego w celu usamodzielnienia się beneficjentów projektu, opartą na współpracy z publicznymi i niepublicznymi instytucjami szeroko rozumianej pomocy społecznej, a także wsparcie specjalistyczne niedostępne jeszcze w ramach istniejących zasobów. Na realizację zadania zabezpieczono w planie finansowym Urzędu Miasta kwotę w wysokości 60 tys. złotych, w tym 50 tys. zł w ramach przyjętej do budżetu Miasta autopoprawki Prezydenta uwzględniającej poprawkę radnego Bartłomieja Ignaszewskiego.