Rainbow Star - portal informacyjno - rozrywkowy

Header
collapse
Home / Zdrowie / Czy społeczność LGBT+ może oddawać krew?
Czy społeczność LGBT+ może oddawać krew?

Czy społeczność LGBT+ może oddawać krew?

2021-09-11  DS

Lekarze wciąż alarmują, że w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa brakuje krwi. Apogeum deficytów przypada co prawda jak co roku na miesiące wakacyjne, jednak we wrześniu sytuacja również nie jest optymistyczna. Bez zapasów krwi szpitale zmuszone są odwoływać planowe zabiegi, stąd apele o poświęcenie chwili i podzielenie się tym, co ratuje zdrowie i życie.

Na dzień dzisiejszy najbardzie brakuje krwi z grup 0Rh-, 0Rh+, ARh-, ARh+ oraz BRh-. Sytuacja wygląda niepokojąco m.in. w Lublinie, Radomiu, Raciborzu, Szczecinie, Białymstoku i Zielonej Górze. Oddanie 450ml krwi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dawcy a może uratować cudze życie. Dawcą może być każda pełnoletnia osoba do 60. roku życia, ważąca powyżej 50kg.

Z grona dawców wykluczeni są jednak kandydaci na dawców (oraz dawcy) krwi allogenicznej, którzy ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi. Natomiast wykluczenie czasowe, tj. po zaprzestaniu ryzykownych zachowań, czy dyskwalifikacja na okres zależny od rodzaju choroby i od dostępności odpowiednich testów dotyczy osób, które ze względu na swoje zachowania czy działalność, są szczególnie narażone na zarażenie chorobami przenoszonymi drogą przetoczenia.

Należy mieć przy tym na uwadze, iż orientacja seksualna dawcy krwi i jej składników nie determinuje czy dana osoba wykazuje ryzykowne zachowania seksualne - informuje Bartłomiej Olszewski z Narodowego Centrum Krwi w komentarzu przesłanym naszej redakcji. Do ryzykownych zachowań seksualnych zalicza się m.in. dużą liczbę partnerów seksualnych, kontakty seksualne z osobą, która miała wielu partnerów seksualnych, kontakty seksualne w celach zarobkowych, kontakty seksualne z osobami, które mogły być zakażone wirusem HBV/HCV/HIV, itp.

Decyzję o zakwalifikowaniu, bądź też o dyskwalifikacji dawcy podejmuje lekarz w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, po uprzedniej ocenie zachowania ryzykownego, tj. określeniu czy zachowanie jest ryzykowne, czy też wysoce ryzykowne, na podstawie wypełnionego kwestionariusza dawcy oraz zadawanych pytań, w tym tych najbardziej intymnych. Zróżnicowania zachowań seksualnych, niezależnie od orientacji seksualnej, dokonuje się w oparciu o dowód naukowy (epidemiologiczny).

Dawstwo krwi jest honorowe i nie przysługuje za nie wynagrodzenie. Jednak krwiodawcy mogą liczyć na pewne benefity - wolny dzień od pracy, ulgę podatkową, czekoladę oraz odznakę Honorowego Dawcy Krwi.