Wydarzenia 

Unia Europejska z rezolucją na rzecz osób LGBT

W pierwszej połowie marca, europarlamentarzyści zdecydowaną większością głosów zdecydowali, że Unia Europejska stanie się strefą wolności dla osób LGBTIQ. Jest to reakcja na ustanawianie przez polskie samorządy stref wolnych od ideologii LGBT oraz postawę rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec mniejszości seksualnych.

W przyjętym dokumencie eurodeputowani piszą wprost o zwiększonej dyskryminacji i atakach na społeczność LGBTIQ w Polsce oraz narastającej mowie nienawiści ze strony polskich władz. Za rezolucją zagłosowało 492 posłów, 141 było przeciw.

W rezolucji o Strefach wolności dla osób LGBTIQ znalazły się informacje dotyczące Polski, m.in. przypomnienie rezolucji z 18 grudnia 2019 r. na temat dyskryminacji i mowy nienawiści wobec osób LGBTI oraz stref wolnych od LGBT, czy memorandum Komisarz Praw Człowieka Rady Europy o stygmatyzacji osób LGBTI w Polsce, z 3 grudnia 2020 r.

W przyjętym dokumencie znajduje się m.in. wzmianka o konsekwencjach finansowych, jakie poniosły gminy, które przyjęły tzw. uchwały o strefach wolnych od LGBT. W tamtym czasie Komisja Europejska odrzuciła ponad setkę wniosków o dofinansowanie w ramach programu miast partnerskich. Na 147 gmin i organizacji z Polski środki unijne otrzymało zaledwie osiem, każdy wniosek opiewał na 25 tys. euro.

Choć rezolucja ogłaszająca całą UE Strefą wolności dla osób LGBTIQ jest jedynie polityczną deklaracją i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji czy zobowiązań prawnych dla polskich władz, to fakt jej powstania to kolejny sygnał wysłany Polsce przez Europarlament wskazujący, że Unia nie zgadza się na dyskryminację i wykluczanie osób LGBT z europejskiej wspólnoty – mówiła w rozmowie z Onet.pl wicedyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii, Mirosława Makuchowska.

Przyjęty dokument zaznacza, że mowa nienawiści władz publicznych legitymizuje i dodatkowo wzmacnia klimat nietolerancji i dyskryminacji wobec osób LGBTIQ oraz, że sprzeciw wobec osób LGBTIQ często idzie w parze z szerszym pogorszeniem się sytuacji w zakresie demokracji, praworządności i praw podstawowych.

Chociaż osoby LGBTIQ w Polsce spotykają się z systematyczną dyskryminacją, jest to również problem w całej UE, przy czym postęp w łagodzeniu utrzymującej się dyskryminacji i nękania osób LGBTIQ jest niewielki lub żaden – czytamy.

Tymczasem polski rząd zdaje się świadomie bagatelizować sytuację. W dzisiejszej rozmowie w radiowej Jedynce, minister Błaszczak oznajmił, że parlament może przyjmować różnego rodzaju stanowiska, ale nie mają one charakteru wiążącego, więc stanowią opinię tych, którzy dominują w Parlamencie Europejskim – cyt. środowisk lewicowych, żeby nie powiedzieć lewackich.

Unia Europejska nie jest jedyną, która krytykuje homofobię polskiego rządu. W opublikowanym właśnie raporcie Kongresu Departamentu USA dotyczącego przestrzegania praw człowieka na świecie, zwrócono uwagę na zachowania przemocowe wobec osób LGBT w Polsce. W dokumencie zaznaczono, że w ciągu ostatniego roku przedstawiciele władz państwowych wyrażali homofobiczne stanowisko przeciwko społeczności osób nieheteronormatywnych. Autorzy dokumentu przypomnieli również słowa Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy o ideologi LGBT oraz wpis Joachima Brudzińskiego o tym, że Polska bez LGBT jest najpiękniejsza.