Rainbow Star - portal informacyjno - rozrywkowy

Header
collapse
Home / Wydarzenia / Raport Departamentu Stanu USA na temat praw człowieka
Raport Departamentu Stanu USA na temat praw człowieka

Raport Departamentu Stanu USA na temat praw człowieka

2023-03-28  DS

Jest już dostępny kolejny raport na temat przestrzegania praw człowieka, przygotowany przez amerykański Departament Stanu. Opracowanie podzielone jest na części, w których wskazuje się m.in. na ewentualne przypadki tortur, ograniczeń wolności religijnej, prawa do wypowiedzi, czy dyskryminacji mniejszości.

We wstępie części poświęconej Polsce, autorzy raportu wyliczyli kilka „istotnych problemów” dotyczących praw człowieka. Wymienione zostały: problemy z niezawisłością sądownictwa; ograniczenia wolności wypowiedzi, w tym prawo dotyczące obrazy uczuć religijnych; doniesienia o złym traktowaniu nielegalnych migrantów z krajów trzecich; bariery w dostępie do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby użycia przemocy wymierzone w członków mniejszości etnicznych i seksualnych oraz przestępstwa motywowane antysemityzmem.

W temacie bezpieczeństwa mniejszości dokument podkreślił, że choć media nie informowały o atakach na członków społeczności LGBTQI+, organizacje społeczne powiadamiane były o obawach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego. Powołano się przy tym na raport Kampanii Przeciw Homofobii oparty na ankiecie internetowej, w której wzięło udział 23 000 osób, a 69% ankietowanych przyznało, że padło ofiarą przemocowych zachowań z powodu orientacji seksualnej (59% przemoc werbalna, 22% przemoc seksualna). Przemoc organom ścigania zgłosiło tylko 2,5 ankietowanych%.

Innymi problemami, na które wskazano w opracowaniu, są np. urzędnicy wygłaszający dyskryminujące i homofobiczne wypowiedzi, brak legalizacji adopcji przez pary LGBTQI+, czy małżeństw osób tej samej płci. W dokumencie odniesiono się również do polskiej procedury zmiany płci, uznając ją za uciążliwą i kosztowną. Podniesiono, że osoba pragnąca zmienić swoją legalną płeć musi wytoczyć proces swoim rodzicom, a jeśli nie żyją, sąd musi wyznaczyć kogoś do reprezentowania ich interesów. Aby zmienić dokumenty, osoba transpłciowa musi przedstawić prawomocny wyrok sądu legalizujący zmianę płci.

Jako „istotne” problemy, raport wymienił również m.in. problemy mediów, kłopoty z niezawisłością sądownictwa, istotne bariery w dostępie do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Dalsze miejsce w opracowaniu zajmują informacje na temat ograniczeń w pracy dziennikarzy w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. Podano przy tym przykłady, m.in. zatrzymanie ekipy francusko-niemieckiej telewizji Arte, która omyłkowo znalazła się w strefie stanu wyjątkowego. Często podkreślany w polskich mediach problem rzekomo złego traktowania nielegalnych uchodźców na granicy z Białorusią został odnotowany w raporcie, jednak nie omówiono go bardzo szeroko.

Raport wspomina też o zarzutach za zniesławienie, które dostała Marta Lempart za nazwanie funkcjonariuszy SG „mordercami w mundurach”, procesie Jakuba Żólczyka za znieważenie prezydenta, czy o przypadkach blokowania stron internetowych.

Pełną treść dokumentu w języku angielskim znajdziesz pod linkiem.