Aktualności Multimedia 

Wzru­sza­jąca histo­ria zako­cha­nych nasto­lat­ków. „In a Heart­beat”

Beth David i Este­ban Bravo dzięki akcji crowd­fun­din­go­wej stwo­rzyli słodką ani­ma­cję przed­sta­wia­jącą uczu­cie rodzące się mię­dzy dwoma uczniami. Histo­ryjka o rodzą­cym się zauro­cze­niu chłop­ców ma poka­zać, że „miłość jest dla każ­dego, bez względu na płeć” Serce roz­ra­biaka Jona­than i Sher­win mają 13–14 lat i cho­dzą do tej samej szkoły. Jona­than należy do grupy dzie­cia­ków... Czytaj więcej...
Aktualności Multimedia 

Gen­der­flu­idowa postać dołą­czyła do Uni­ver­sum DC!

Lubi­cie komiksy i wspie­ra­cie fan­dom DC? To mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Twór­cy kul­to­wych komik­sów stwo­rzyl­i pierw­szego w nowym uni­wer­sum gen­der flu­ido­wego boha­tera. Anty- Boha­ter Krót­kie włosy ufor­mo­wane w iro­kez z bia­łym pasem­kiem, oczy zazna­czone czarną kre­ską, biały kra­wat, gar­ni­tur i płaszcz z tęczową pod­szewką. Czyje to atry­buty? Doc­tora Endless’a. Twórcy legen­dar­nego DC comics wyko­nali ukłon w stronę... Czytaj więcej...
Aktualności Multimedia 

Fronda zaczyna krucjatę przeciw tęczowej emotce

Na redakcję Frondy padł blady strach. Gdy przedstawiciele „portalu poświęconego” zajrzeli na facebook’a po porcję codziennych nowinek, ich oczom ukazał się iście „szatański” znaczek. W ramach walki z „homotrucizną sączoną do naszych dusz”, redaktor Jacek Robak proponuje ikonkę krzyża, a tej czerwcowej stawia wyraźne WETO. Facebook jest dla wszystkich Niedawno przypominaliśmy Wam, że... Czytaj więcej...
Aktualności Multimedia 

iPhone 7 w nowej, czerwonej wersji kolorystycznej, aby wesprzeć walkę z HIV i AIDS

Kiedy Apple wprowadza do oferty nowy produkt, zazwyczaj organizuje huczną konferencję. Tym razem jednak koncern zdecydował się „po cichu” wzbogacić swoje portfolio o kilka nowości. Jedną z nich jest iPhone 7 i 7 Plus w czerwonej wersji kolorystycznej. Ale nie jest to po prostu kolejny wariant. Stworzono go bowiem w... Czytaj więcej...
1 2 3 4