Aktualności Sport i zdrowie 

Klau­zula sumie­nia ogar­nia war­szaw­skie apteki

„Dobra zmiana” ponow­nie daje o sobie znać. Pod jej sztan­da­rem przy­wró­cono koniecz­ność posia­da­nia recepty na anty­kon­cep­cję awa­ryjną i roz­po­wszech­nił się pro­ce­der powo­ły­wa­nia się na „klau­zulę sumie­nia”. Prze­ko­naj­cie się, które sto­łeczne apteki igno­rują dobro pacjentki. Nie­sprzy­ja­jąca sytu­acja poli­tyczna. W Pol­sce przy­bywa aptek, w któ­rych far­ma­ceuci i far­ma­ceutki odma­wiają sprze­daży środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych. Teraz pro­blem nie doty­czy jedy­nie... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Tour de France: kolarz zmienił płeć!

Zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de France z 1984 roku, 58-letni Szkot Robert Millar, zmienił płeć. Obecnie nazywa się Philippa York i pracuje jako dziennikarka. Tegoroczną Wielką Pętlę komentuje dla telewizji ITV4. "Zaproszono mnie do pracy przy Tour de France dla ITV4. To ekscytująca perspektywa” – powiedziała York, która pisze komentarze także dla specjalistycznego... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Wirusowe zapalenie wątroby – FAQ

Dzięki współpracy z blogiem ReFForm publikujemy obszerne, trzyczęściowe kompendium wiedzy o WZW autorstwa Czarka Staweckiego. Zgodnie z informacjami potwierdzonymi przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Państwowy Zakład Higieny (PZH), obecnie w Europie trwa ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A zwane potocznie „żółtaczką pokarmową”), w... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Prześwietlamy temat WZW (część 2)

Dzięki współpracy z blogiem ReFForm publikujemy obszerne, trzyczęściowe kompendium wiedzy o WZW autorstwa Czarka Staweckiego. Zgodnie z informacjami potwierdzonymi przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Państwowy Zakład Higieny (PZH), obecnie w Europie trwa ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A zwane potocznie „żółtaczką pokarmową”), w... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Prześwietlamy temat WZW (część 1)

Dzięki współpracy z blogiem ReFForm publikujemy obszerne, trzyczęściowe kompendium wiedzy o WZW autorstwa Czarka Staweckiego. Zgodnie z informacjami potwierdzonymi przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Państwowy Zakład Higieny (PZH), obecnie w Europie trwa ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A zwane potocznie „żółtaczką pokarmową”), w... Czytaj więcej...
1 2 3 4 5
×