Aktualności Lifestyle 

Brytyjska Drag Queen bojkotowana za udział w demontracji sympatyków radykalnej prawicy

Znana z „Drag Queens of London” Vanity von Glow w pierwszy weekend maja (6.05.2018) wzięła udział w proteście „Day of Freedom”, zorganizowanym przez sympatyków prawicy. W konsekwencji spotkała się z falą krytyki ze strony tęczowej społeczności i bojkotem. Drag Queen of London Thom Glow ma 27 lat i od niemal dekady występuje jako Drag Queen. Swój pseudonim... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Gwiazda serialu „Heroes” pisze coming outo­’owy list do fanów

Jedną z nie­zręcz­nych chwil dla osób LGBT jest ta, w któ­rej ktoś doko­nuje za nie coming out’u. W takiej sytu­acji posta­wiony został aktor znany jako Zach z serialu „Heroes”. Wyrę­czył go lau­reat nagrody Out­fest Achie­ve­ment Award – Bry­an Ful­ler. Po tym zda­rze­niu Tho­mas Dek­ker napi­sał wzru­sza­jący list do publicz­no­ści i opu­bli­ko­wał go na swoim insta­gra­mo­wym... Czytaj więcej...
Aktualności Multimedia 

Gen­der­flu­idowa postać dołą­czyła do Uni­ver­sum DC!

Lubi­cie komiksy i wspie­ra­cie fan­dom DC? To mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Twór­cy kul­to­wych komik­sów stwo­rzyl­i pierw­szego w nowym uni­wer­sum gen­der flu­ido­wego boha­tera. Anty- Boha­ter Krót­kie włosy ufor­mo­wane w iro­kez z bia­łym pasem­kiem, oczy zazna­czone czarną kre­ską, biały kra­wat, gar­ni­tur i płaszcz z tęczową pod­szewką. Czyje to atry­buty? Doc­tora Endless’a. Twórcy legen­dar­nego DC comics wyko­nali ukłon w stronę... Czytaj więcej...
Aktualności Lifestyle 

Pogo­dy­nek z Walii uho­no­ro­wał Drag Day

Część z Was pew­nie wie, że 17 lipca obcho­dzimy mię­dzy­na­ro­dowy Drag Day. Z tej oka­zji walij­ski pogo­dy­nek ukrył w swo­jej pro­gno­zie nawią­za­nia do kul­tury Drag Queens i Drag Kings. Pogoda też może być glam. 17 lipca to powód do świę­to­wa­nia dla wszyst­kich Drag Queen, Drag King oraz ich sym­pa­ty­ków. To wła­śnie wtedy obcho­dzimy mię­dzy­na­ro­dowy Drag Day.... Czytaj więcej...
Aktualności Lifestyle 

Równość małżeńska i tęczowe adopcje na Malcie!

Malta to jeden z najbardziej konserwatywnych krajów w Europie, jednak powierzchnia państwa nie przeszkodziła jej władzom we wsparciu praw osób LGBT. Udało się - Parlament Malty przegłosował w środę (12.07 br.) małżeństwa jednopłciowe i adopcję dzieci przez tęczowe pary. Dziękujemy, panie Muscat Środa była ważnym dniem dla maltańskiej społeczności LGBT.... Czytaj więcej...
Aktualności Lifestyle 

Jane i Dizzy – zarę­czyny na Para­dzie

Za nami kolejna Lon­don Pride. To świetna oka­zja do oka­zy­wa­nia miło­ści, prawda? Tak też pomy­ślała Jane i zde­cy­do­wała się na bar­dzo roman­tyczny gest wobec swo­jej dziew­czyny, Dizzy Love Hap­pens here. W miniony week­end (8–9.07 br.) Lon­dyn po raz 45-ty mie­nił się wszyst­kimi kolo­rami tęczy. Była to wyjąt­kowa parada, gdyż bry­tyj­czycy świę­to­wali przy... Czytaj więcej...
1 2 3 15
×